Področja dela

Konkurenčno pravo

Konkurenčno pravo se po vsem svetu hitro razvija. Prav tako organi, pristojni za varstvo konkurence, vse pogosteje uporabljajo širok spekter pooblastil za preiskovanje prepovedanih ravnanj podjetij po konkurenčnem pravu, predvsem

Preberite več

Združitve in prevzemi

Opremljeni s poglobljenim znanjem in izkušnjami iz različnih gospodarskih panog nudimo strankam celovito pravno svetovanje glede javnih in zasebnih transakcij, skupnih podjemov (t.i. joint ventures), najrazličnejših statusnih preoblikovanj, prestrukturiranj, dezinvestiranj,

Preberite več

Bančništvo in finance, kapitalski trgi

Naše storitve na področju bančništva in financ zajemajo splošno bančništvo, finance (vključno s projektnim financiranjem), prestrukturiranje dolga in refinanciranje, trgovanje s terjatvami in svetovanje na regulativnem področju in področju izvedenih

Preberite več

Pravo EU in mednarodno pravo

Naše pravne strokovnjake odlikuje poglobljeno znanje in izkušnje s področja prava EU in mednarodnega prava. Širše poznavanje zakonodaje EU, mednarodnih pogodb in konvencij, razmerij med različnimi pravnimi redi, delovanja evropskih

Preberite več

Varstvo osebnih podatkov

V naši odvetniški pisarni sledimo hitremu razvoju informacijske tehnologije ter obveznostim različnih subjektov glede obdelave osebnih podatkov in varstva zasebnosti. V skladu s tem domačim in tujim strankam iz različnih

Preberite več

Intelektualna lastnina

Strankam nudimo celovito svetovanje na področju intelektualne lastnine v vseh gospodarskih panogah, tako v zvezi s pravicami industrijske lastnine kot glede avtorskih in sorodnih pravic. Naše storitve zajemajo vse od

Preberite več

Javna naročila

Prodaja blaga in storitev subjektom javnega prava in podjetjem v državni lasti predstavlja ogromno priložnost, hkrati pa tudi pomemben izziv tako za ponudnike kot naročnike. V okviru javnih naročil naši

Preberite več

Nepremičnine

Ker nas odlikujejo poglobljeno poznavanje in izkušnje na področju velikih nepremičninskih transakcij ter gradbenih projektov, kjer smo svetovali tako investitorjem kot lastnikom (bankam, multinacionalnim družbam, leasing hišam), strankam nudimo celostno

Preberite več

Delovno pravo

V okviru celovite pravno svetovalne podpore domačim in tujim podjetjem svetujemo glede vseh vidikov delovnega prava, ki so aktualni pri njihovem poslovanju. Strankam svetujemo pri oblikovanju internih aktov, sestavljanju pogodb

Preberite več

Reševanje sporov in arbitraža

V okviru reševanja sporov strankam nudimo zastopanje v sodnih, upravnih in arbitražnih postopkih ter drugo zastopanje pred različnimi organi, institucijami in tribunali, tako v Sloveniji kot v tujini. Naši pravni

Preberite več

Telekomunikacije in IKT

Naši pravni strokovnjaki imajo dolgoletne izkušnje z zastopanjem strank pred regulatorji trga na širšem področju telekomunikacij in informacijskih tehnologij. Domačim in tujim podjetjem, ki delujejo v sektorjih telekomunikacij, poštnih storitev

Preberite več

Farmacija in zdravstvo

Strankam, dejavnim na različnih stopnjah distribucije zdravil in medicinskih pripomočkov, zagotavljamo celovito pravno podporo pri nastopanju na trgu ter s tem povezanim urejanjem statusa in pogodbenih razmerij s poslovnimi partnerji

Preberite več

Energetika in okolje

Naše pravne strokovnjake odlikuje poznavanje energetskega in okoljskega prava ter praktični vpogled v interno delovanje družb. Imajo izkušnje s svetovanjem in zastopanjem v kompleksnih transakcijah oziroma sporih tako domačih in

Preberite več

Energetika in okolje

Naše pravne strokovnjake odlikuje poznavanje energetskega in okoljskega prava ter praktični vpogled v interno delovanje družb. Imajo izkušnje s svetovanjem in zastopanjem v kompleksnih transakcijah oziroma sporih tako domačih in

Preberite več

Farmacija in zdravstvo

Strankam, dejavnim na različnih stopnjah distribucije zdravil in medicinskih pripomočkov, zagotavljamo celovito pravno podporo pri nastopanju na trgu ter s tem povezanim urejanjem statusa in pogodbenih razmerij s poslovnimi partnerji

Preberite več

Telekomunikacije in IKT

Naši pravni strokovnjaki imajo dolgoletne izkušnje z zastopanjem strank pred regulatorji trga na širšem področju telekomunikacij in informacijskih tehnologij. Domačim in tujim podjetjem, ki delujejo v sektorjih telekomunikacij, poštnih storitev

Preberite več

Reševanje sporov in arbitraža

V okviru reševanja sporov strankam nudimo zastopanje v sodnih, upravnih in arbitražnih postopkih ter drugo zastopanje pred različnimi organi, institucijami in tribunali, tako v Sloveniji kot v tujini. Naši pravni

Preberite več

Delovno pravo

V okviru celovite pravno svetovalne podpore domačim in tujim podjetjem svetujemo glede vseh vidikov delovnega prava, ki so aktualni pri njihovem poslovanju. Strankam svetujemo pri oblikovanju internih aktov, sestavljanju pogodb

Preberite več

Nepremičnine

Ker nas odlikujejo poglobljeno poznavanje in izkušnje na področju velikih nepremičninskih transakcij ter gradbenih projektov, kjer smo svetovali tako investitorjem kot lastnikom (bankam, multinacionalnim družbam, leasing hišam), strankam nudimo celostno

Preberite več

Javna naročila

Prodaja blaga in storitev subjektom javnega prava in podjetjem v državni lasti predstavlja ogromno priložnost, hkrati pa tudi pomemben izziv tako za ponudnike kot naročnike. V okviru javnih naročil naši

Preberite več

Intelektualna lastnina

Strankam nudimo celovito svetovanje na področju intelektualne lastnine v vseh gospodarskih panogah, tako v zvezi s pravicami industrijske lastnine kot glede avtorskih in sorodnih pravic. Naše storitve zajemajo vse od

Preberite več

Varstvo osebnih podatkov

V naši odvetniški pisarni sledimo hitremu razvoju informacijske tehnologije ter obveznostim različnih subjektov glede obdelave osebnih podatkov in varstva zasebnosti. V skladu s tem domačim in tujim strankam iz različnih

Preberite več

Pravo EU in mednarodno pravo

Naše pravne strokovnjake odlikuje poglobljeno znanje in izkušnje s področja prava EU in mednarodnega prava. Širše poznavanje zakonodaje EU, mednarodnih pogodb in konvencij, razmerij med različnimi pravnimi redi, delovanja evropskih

Preberite več

Bančništvo in finance, kapitalski trgi

Naše storitve na področju bančništva in financ zajemajo splošno bančništvo, finance (vključno s projektnim financiranjem), prestrukturiranje dolga in refinanciranje, trgovanje s terjatvami in svetovanje na regulativnem področju in področju izvedenih

Preberite več

Združitve in prevzemi

Opremljeni s poglobljenim znanjem in izkušnjami iz različnih gospodarskih panog nudimo strankam celovito pravno svetovanje glede javnih in zasebnih transakcij, skupnih podjemov (t.i. joint ventures), najrazličnejših statusnih preoblikovanj, prestrukturiranj, dezinvestiranj,

Preberite več

Konkurenčno pravo

Konkurenčno pravo se po vsem svetu hitro razvija. Prav tako organi, pristojni za varstvo konkurence, vse pogosteje uporabljajo širok spekter pooblastil za preiskovanje prepovedanih ravnanj podjetij po konkurenčnem pravu, predvsem

Preberite več

Odvetniška Fatur Menard, o.p., d.o.o.,

Dunajska cesta 22, SI-1000 Ljubljana

Slovenija

T: +386 (0) 8 200 73 48

F: +386 (0) 8 200 73 49

E: info@fatur-menard.com

2020 © Odvetniška družba Fatur Menard, o.p., d.o.o., avtorske pravice pridržane. | Piškotki | Politika zasebnosti