Konkurenčno pravo

Konkurenčno pravo se po vsem svetu hitro razvija. Prav tako organi, pristojni za varstvo konkurence, vse pogosteje uporabljajo širok spekter pooblastil za preiskovanje prepovedanih ravnanj podjetij po konkurenčnem pravu, predvsem kartelov in zlorab prevladujočega položaja podjetij.

Naša odvetniška pisarna nudi strankam neprimerljivo kombinacijo strokovnega znanja in izkušenj na področju evropskega in nacionalnega konkurenčnega prava. S poglobljenim znanjem in razumevanjem konkurenčnega prava že vrsto let svetujemo številnim multinacionalkam in domačim podjetjem v najkompleksnejših konkurenčno pravnih zadevah.

Strankam svetujemo pri vprašanjih glede obveznosti priglasitve koncentracij, prepoznavanju morebitne izpostavljenosti očitkom o kršitvi konkurenčnih pravil in oceni ravnanj z vidika (ne)dovoljenih državnih pomoči. Stranke zastopamo pred Javno agencijo RS za varstvo konkurence (AVK), Evropsko Komisijo in slovenskimi sodišči ter sodiščem EU, tako v primerih obveznosti priglasitve koncentracij kot tudi v upravnih in prekrškovnih postopkih zaradi očitanih kršitev konkurenčne zakonodaje in sporih s konkurenčno pravnega področja. Za stranke izvajamo njihovim potrebam prilagojena izobraževanja s področja konkurenčnega prava in preglede dokumentacije z vidika skladnosti poslovanja s pravom varstva konkurence.

Strokovnjaki: 

Odvetniška družba Fatur Menard, o.p., d.o.o.,

Dunajska cesta 22, SI-1000 Ljubljana

Slovenija

T: +386 (0) 8 200 73 48

F: +386 (0) 8 200 73 49

E: info@fatur-menard.com

2020 © Odvetniška družba Fatur Menard, o.p., d.o.o., avtorske pravice pridržane. | Piškotki | Politika zasebnosti