dr. Maja Menard

IZOBRAZBA

2006 | Pravniški državni izpit (Francija)

2005 | Université Paris Nanterre, Paris, doktorski program pravnih znanosti (Francija)

2001 | Université Paris Nanterre, Paris, magistrski študij prava (Francija)

2000 | Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, univerzitetni študij prava (Slovenija)

IZKUŠNJE

2019 – danes | Partnerica pri Odvetniški družbi Fatur Menard, o.p., d.o.o. 

2017 – 18 | Partnerica pri Odvetniški družbi Menard, o.p., d.o.o. 

2013 – 17 | Partnerica pri Ulčar & Partnerji, Ljubljana

2010 – 13 | Odvetnica pri Ulčar & Partnerji, Ljubljana 

2005 – 10 | Odvetnica pri Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP, Pariz

2001 – 05 | Raziskovalka na področju mednarodnega prava, Univerza v Parizu – Nanterre, Francija

1997 – 99 | Pravna svetovalka pri Novi Ljubljanski banki, d.d., Ljubljana

ČLANSTVA

Odvetniška zbornica Slovenije

Pariška odvetniška zbornica

Arbiter na seznamu Stalne arbitraže pri GZS

Predstavnica International Law Association

Slovenska članica Mednarodnega arbitražnega sodišča pri Mednarodni trgovinski zbornici

Članica London Court of International Arbitration

PUBLIKACIJE

Menard, M., 2019. Protection of Human Rights – Relations between Legal Orders: National, EU, ECHR. V: Gorkič, P. ur. Zbornik znanstvenih razprav. Ljubljana: Pravna fakulteta v Ljubljani, pp.

Menard, M. et al., 2018. Slovenia. V: European Arbitration Review 2019.  London: Law Business Research, pp. 97 – 99

Menard, M. et al., 2017. Slovenia. V: European Arbitration Review 2018.  London: Law Business Research, pp. 106 – 109

Menard, M. et al., 2016. Slovenia. V: European Arbitration Review 2017.  London: Law Business Research, pp. 112 – 114

Menard, M. et al., 2016. Comparative Analysis of the Waste-to-Energy Legal Regime in Slovenia. V: OGEL 3, Waste-to-Energy (WtE). URL: www.ogel.org/article.asp?key=3632

Menard, M. et al., 2016. Comparative Analysis of the Waste-to-Energy Legal Regime in Croatia. V: OGEL 3, Waste-to-Energy (WtE). URL: www.ogel.org/article.asp?key=3631

Menard, M., 2015 – 2017. Maritime & Offshore Arbitration: Slovenia. V: Global Arbitration Review Know-How.  London: Law Business Research

Menard, M., 2015. Application ratione temporis de la protection des investissements et des investisseurs. V: Leben, C. ur. DROIT INTERNATIONAL DES INVESTISSEMENTS ET ARBITRAGE TRANSNATIONAL. Pariz: Éditions Pedone, pp. 201 – 241

Menard, M. in Gorše, P., 2015. Učinkovitost sporazumov o določitvi pristojnega foruma in anti-suit injunctions v Evropski uniji. V: Slovenska arbitražna praksa. Ljubljana, pp. 23 – 35

Menard, M. in Ulčar, M., 2014. Priložnosti arbitražnega reševanja sporov v postopkih privatizacije podjetij v državni lasti. V: Slovenska arbitražna praksa. Ljubljana, pp. 19 – 25

Menard, M., 2013. Pospešeni arbitražni postopek po novih Arbitražnih pravilih Stalne arbitraže pri GZS. V: Slovenska arbitražna praksa. Ljubljana, pp. 11 – 14

Menard, M. in Božičko, P., 2013. Zaščita tujih naložb v Sloveniji in slovenskih naložb v tujini na podlagi meddržavnih bilateralnih investicijskih sporazumov. V: Slovenska arbitražna praksa. Ljubljana, pp. 4 – 12

Menard, M., 2012. Priznanje in izvršitev arbitražnih odločb. V: Slovenska arbitražna praksa. Ljubljana, pp. 61 – 63

Menard, M. et al., 2010. Circumstances Precluding Wrongfulness in the ILC Articles on State Responsibility: Compliance with Peremptory Norms. V: Crawford, J. et al. ur. THE LAW OF INTERNATIONAL RESPONSIBILITY. Oxford: Oxford University Press, pp. 449 – 453

Menard, M., 2007. State Succession and the Liquidation of a UK Licensed Bank. V: Bankers’ Law. Hadleigh: Guthrum House Ltd.

Članki o arbitražnih postopkih med javnimi in zasebnimi subjekti ter o vprašanjih v zvezi z imuniteto držav v arbitražnih postopkih, objavljeni v zborniku Društva za mednarodno gospodarsko pravo (2004 – 2005)

JEZIKI

slovenščina, hrvaščina, angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina

Odvetniška družba Fatur Menard, o.p., d.o.o.,

Dunajska cesta 22, SI-1000 Ljubljana

Slovenija

T: +386 (0) 8 200 73 48

F: +386 (0) 8 200 73 49

E: info@fatur-menard.com

2020 © Odvetniška družba Fatur Menard, o.p., d.o.o., avtorske pravice pridržane. | Piškotki | Politika zasebnosti