Bančništvo in finance, kapitalski trgi

Naše storitve na področju bančništva in financ zajemajo splošno bančništvo, finance (vključno s projektnim financiranjem), prestrukturiranje dolga in refinanciranje, trgovanje s terjatvami in svetovanje na regulativnem področju in področju izvedenih finančnih instrumentov, skladov in upravljanja premoženja. Odlikujejo nas poglobljeno poznavanje obširne bančne regulacije in številne izkušnje pri svetovanju domačim in tujim vlagateljem ter finančnim institucijam v kompleksnih bančnih oziroma finančnih transakcijah. Sodelujemo s številnimi mednarodnimi finančnimi korporacijami, ki delujejo kot agenti, organizatorji in posojilodajalci, kot tudi s posojilojemalci v postopkih kreditiranja (sindicirano in bilateralno financiranje) in refinanciranja dolga ter prestrukturiranja.

Bogate izkušnje na področju bančništva in financ nam omogočajo, da strankam svetujemo tudi glede lastniških in dolžniških vrednostnih papirjev in s tem povezanih pravnih poslov oziroma transakcij, vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti. Družbam za upravljanje s premoženjem svetujemo pri ustanavljanju in upravljanju investicijskih skladov in jih zastopamo v postopkih registracij pred Agencijo za trg vrednostnih papirjev in drugimi regulatorji. Naša ekipa strokovnjakov svetuje tudi zagonskim podjetjem pri zbiranju sredstev in v vseh ostalih fazah delovanja ter povezanih zasebnih transakcijah, potencialnih dejavnostih prevzemov in združitev ter izstopnih strategijah.

Strokovnjaki:

Odvetniška družba Fatur Menard, o.p., d.o.o.,

Dunajska cesta 22, SI-1000 Ljubljana

Slovenija

T: +386 (0) 8 200 73 48

F: +386 (0) 8 200 73 49

E: info@fatur-menard.com

2020 © Odvetniška družba Fatur Menard, o.p., d.o.o., avtorske pravice pridržane. | Piškotki | Politika zasebnosti