Združitve in prevzemi

Opremljeni s poglobljenim znanjem in izkušnjami iz različnih gospodarskih panog nudimo strankam celovito pravno svetovanje glede javnih in zasebnih transakcij, skupnih podjemov (t.i. joint ventures), najrazličnejših statusnih preoblikovanj, prestrukturiranj, dezinvestiranj, do obrambnih strategij v primeru sovražnih prevzemov in vprašanj korporativnega upravljanja.

Naši pravni strokovnjaki so sodelovali pri več pomembnejših in odmevnih transakcijah zadnjih desetletij, tako domačih kot čezmejnih. Ker svetujemo kupcem, prodajalcem in finančnim investitorjem, zelo dobro razumemo gospodarske interese in pomisleke vseh udeleženih interesnih skupin in vemo, kako pristopiti k strukturiranju najkompleksnejših transakcij, pri tem pa smo osredotočeni na zagotavljanje visokokakovostnih storitev tekom celotnega procesa transakcije. Ob tem poskrbimo tudi za izvedbo skrbnega pravnega pregleda poslovanja, pripravo vseh potrebnih transakcijskih dokumentov ter oblikovanje ustrezne prevzemne strategije. V povezavi s transakcijami zastopamo stranke tudi v postopkih pred regulatorji kot sta Javna agencija RS za varstvo konkurence in Agencija za trg vrednostnih papirjev.

Strokovnjaki:

Odvetniška družba Fatur Menard, o.p., d.o.o.,

Dunajska cesta 22, SI-1000 Ljubljana

Slovenija

T: +386 (0) 8 200 73 48

F: +386 (0) 8 200 73 49

E: info@fatur-menard.com

2020 © Odvetniška družba Fatur Menard, o.p., d.o.o., avtorske pravice pridržane. | Piškotki | Politika zasebnosti