Korporacijsko pravo in gospodarske pogodbe

V modernem poslovnem svetu je korporacijsko pravo ključnega pomena za uspešno poslovanje družb in ostalih udeležencev v gospodarstvu. Potrebno je poglobljeno razumevanje domačih in tujih gospodarskih praks in ostalih področij prava. Naša odvetniška pisarna svetuje različnim strankam, od zagonskih podjetij do mednarodnih korporacij, ki prihajajo iz različnih industrij.

Strankam ponujamo celoten nabor storitev s področja gospodarskega prava v najširšem pomenu besede. Svetujemo že v začetnih fazah ustanavljanja pravnih subjektov, kjer oblikujemo vse potrebne pravne dokumente, ki urejajo razmerja med družbeniki ter vodstvenimi in nadzornimi organi. Naši pravni strokovnjaki nudijo strankam tudi vso nadaljnjo pravno podporo, ki je potrebna za uspešno in učinkovito dnevno in dolgoročno upravljanje podjetij, ter skrbijo za skladnost poslovanja s predpisi in regulativnimi zahtevami. Strankam svetujemo pri sklepanju najrazličnejših komercialnih pogodb (distribucijske, agencijske, kupoprodajne, oglaševalske, licenčne itd.), kjer uporabljamo tudi naše izkušnje in dobro poznavanje pravne ureditve reguliranih dejavnosti, kot so npr. telekomunikacije, farmacija in energetika, ter ostalih pravnih področij, zlasti konkurenčnega prava.

Strokovnjaki:

Odvetniška družba Fatur Menard, o.p., d.o.o.,

Dunajska cesta 22, SI-1000 Ljubljana

Slovenija

T: +386 (0) 8 200 73 48

F: +386 (0) 8 200 73 49

E: info@fatur-menard.com

2020 © Odvetniška družba Fatur Menard, o.p., d.o.o., avtorske pravice pridržane. | Piškotki | Politika zasebnosti