Finančna prestrukturiranja in insolvenčno pravo

Naši pravni strokovnjaki svetujejo vsem deležnikom procesov prestrukturiranj, vključno z bankami, upniki, dolžniki in kupci slabih terjatev oziroma premoženja podjetja v težavah. Sodelovali smo v več postopkih uspešnega prestrukturiranja in zato zelo dobro poznamo pasti tega procesa. Strankam nudimo celosten pristop na področju prestrukturiranj z namenom doseganja poplačil terjatev upnikov in doseganja likvidnosti in solventnosti dolžnika.

V tem okviru že pri sestavljanju kreditnih pogodb in ostalih komercialnih pogodb pretehtamo vse možne scenarije in ocenimo tveganja povezana z morebitno insolventnostjo sopogodbenika. Svetujemo v vseh fazah zunajsodnih postopkov finančnega prestrukturiranja, vključno s sklenitvijo sporazuma o moratoriju in pogajanj glede sporazuma o finančnem prestrukturiranju, in pri vseh ostalih povezanih aktivnosti.

Strankam nudimo svetovanje glede vseh vidikov insolvenčnih postopkov. Za upnike spremljamo postopke prisilne poravnave, glasujemo o predlaganem načrtu finančnega prestrukturiranja ter prijavljamo terjatve v stečaju. Tako za stečajne upnike kot stečajne dolžnike vodimo pravdne postopke v zvezi s stečajem, vključno s postopki izpodbijanja pravnih dejanj stečajnega dolžnika, prerekanja terjatev in ločitvenih pravic ipd.

Strokovnjaki:

Odvetniška družba Fatur Menard, o.p., d.o.o.,

Dunajska cesta 22, SI-1000 Ljubljana

Slovenija

T: +386 (0) 8 200 73 48

F: +386 (0) 8 200 73 49

E: info@fatur-menard.com

2020 © Odvetniška družba Fatur Menard, o.p., d.o.o., avtorske pravice pridržane. | Piškotki | Politika zasebnosti