Pregled neposrednih tujih naložb

31. 5. 2020 je v okviru Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (v nadaljevanju: ZIUOOPE) pričel veljati tretji paket ukrepov v povezavi s COVID-19. V seznam ukrepov so vključena tudi pravila o pregledu neposrednih tujih naložb v Republiki Sloveniji, ki naj bi varovale slovensko strateško premoženje pred nezaželenimi tujimi vlagatelji na podlagi zagotavljanja varnosti in javnega reda. Določbe o pregledu neposrednih tujih naložb se bodo uporabljale do 30. 6. 2023.

Pretežni del ureditve pregleda neposrednih tujih naložb temelji na Uredbi (EU) 2019/452 (v nadaljevanju: Uredba), ki države članice spodbuja k sprejetju pravil o pregledu neposrednih tujih naložb in vsebuje pravila o sodelovanju drugih držav članic in Evropske komisije v postopku pregleda, ki se izvaja v posamezni državi članici (Uredba se začne uporabljati 11. 10. 2020). Ureditev v ZIUOOPE je v mnogih pogledih bistveno širša od Uredbe.

 

Več na:

Pregled neposrednih tujih naložb

Odvetniška družba Fatur Menard, o.p., d.o.o.,

Dunajska cesta 22, SI-1000 Ljubljana

Slovenija

T: +386 (0) 8 200 73 48

F: +386 (0) 8 200 73 49

E: info@fatur-menard.com

2020 © Odvetniška družba Fatur Menard, o.p., d.o.o., avtorske pravice pridržane. | Piškotki | Politika zasebnosti