Lovro Jurgec, Ph.D., LL.M.

EDUCATION

2016 – 20 | Ph.D., University of Ljubljana, Faculty of Law in Ljubljana, Slovenia

2018 | State Bar Exam

2014 – 15 | LL.M. (Corporate and Securities Law), London School of Economics and Political Science, London, United Kingdom

2012 – 15 | Master of law, University of Maribor, Faculty of Law in Maribor, Slovenia 

2011 -12 | Karl-Franzes Univesität Graz, Exchange student programme, Austria

2009 – 12 | Bachelor’s degree in law, University of Maribor, Faculty of Law in Maribor, Slovenia

EXPERIENCES

2020 – ongoing | Attorney at Law

2018 – 20 | Legal Counsel and Associate, Law Firm Brezovec, o.p., d.o.o.

2017 – 18 | Judicial trainee, District court of Kranj 

2016 – 18 | Chief Compliance Officer in asset management company

2015 – 16 | Junior Associate, Ulčar & partnerji, d.o.o.

MEMBERSHIPS

Slovenian Bar Association

2020 – ongoing | President of the supervisory board at a brokerage company Equito d.o.o.

PUBLICATION

Jurgec, L., 2020. Pravna narava klavzul o odškodovanju v slovenskem pravu. Podjetje in delo št. 8/2020, pp. 1219-1242.

Jurgec, L., 2019. (Ne)učinkovitost regulatornega nadzora nad upravljavci alternativnih investicijskih skladov – primer »kripto« skladov. Pravnik št. 5-6, pp. 299-318.

Jurgec, L. 2016. Izpodbijanje sklepa o povečanju osnovnega kapitala. Podjetje in delo št. 2/2016/XLII, pp. 290-303.

Jurgec, L. 2016. Razveljavitev sklepa skupščine delniške družbe zaradi splošnih izpodbojnih razlogov. Podjetje in delo št. 1/2016/XLII, pp. 5-20.

Jurgec, L. 2014. Poslovna odškodninska odgovornost v Konvenciji ZN o mednarodni prodaji blaga in Obligacijskem zakoniku, Inštitut za lokalno samoupravo in javno naročanje Maribor (available on web: http://www.lex-localis.info/ebook/jurgec2014/)

LANGUAGES

Slovenian, English, German, Serbian, Croatian

Law Firm Fatur Menard, l.f., Ltd.

Dunajska cesta 22, SI-1000 Ljubljana

Slovenia

T: +386 (0) 8 200 73 48

F: +386 (0) 8 200 73 49

E: info@fatur-menard.com

2020 © Law Firm Fatur Menard, l.f., Ltd., all rights reserved. | Cookies | Privacy policy