Lea Vatovec Miklavčič, LL.M.

EDUCATION

2012 – 13 | University College London, London (United Kingdom), Master’s programme in the field of commercial law (LL.M)

2010 | State Bar Exam

2002 -07 | University of Ljubljana, Faculty of Law in Ljubljana, Bachelor’s degree in law

EXPERIENCES

2019 – ongoing | Attorney at law

2014 – 19 | Senior Associate, Law Firm Ilić & Partners LLP

2010 – 12 | Associate, CMS Reich-Rohrwig Hainz

2008 | Judicial Trainee, Higher Court in Ljubljana

2008 – 10 | Junior Associate, CMS Reich-Rohrwig Hainz 

MEMBERSHIP

Slovenian Bar Association

PUBLICATIONS

Vatovec, L. and Grasselli, N., 2017. Problem lastniškega financiranja: kapitalska posojila. Pravna praksa, no. 9, pp. 12 – 15

Vatovec, L., 2016. Zunajsodno prestrukturiranje poslovnega sistema – prikaz primera dobre prakse. In: Plavšak, N. ed. DIP/Dnevi insolvenčnega prava 2016. Ljubljana: Faculty of Law in Ljubljana and Planet GV d.o.o., pp. 25 – 39

Vatovec, L., 2015. Izmenjava informacij v okviru sindiciranih posojil. Pravna praksa, no. 45 – 46, pp. 10 – 12

Vatovec, L., 2014. Posledice sodbe v zadevi Intel za presojo izključnih rabatnih sistemov. Pravna praksa, no. 33, pp. 20 – 22

Vatovec, L., 2008. Ekonomska analiza prepovedi razpolage s človeškimi organi. Podjetje in delo, no. 5, pp. 791 – 833 (also published in Ekonomska analiza prava v Sloveniji in 2009)

LANGUAGES

Slovenian, Croatian, English and Serbian

Law Firm Fatur Menard, l.f., Ltd.

Dunajska cesta 22, SI-1000 Ljubljana

Slovenia

T: +386 (0) 8 200 73 48

F: +386 (0) 8 200 73 49

E: info@fatur-menard.com

2020 © Law Firm Fatur Menard, l.f., Ltd., all rights reserved. | Cookies | Privacy policy