Dino Zadnikar

EDUCATION

2018 | State Bar Exam

2014 | University of Ljubljana, Faculty of Law in Ljubljana, Bachelor’s degree in law

EXPERIENCES

2020 – ongoing | Senior Associate, Law Firm Fatur Menard, l.f. Ltd.

2018 – 20 | Associate, Law Firm Fatur Menard, l.f. Ltd.

2014 – 18 | Junior Associate, Law Firm Fatur LLC

MEMBERSHIP

Slovenian Bar Association

PUBLICATIONS

Fatur, A. and Zadnikar, D., 2019. Pravni položaj upnikov pri uveljavljanju odškodninske odgovornosti organov vodenja ali nadzora / Legal status of creditors in the enforcement of liability of members of management or supervisory bodies. Pravni letopis Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, XVII. dnevi civilnega in gospodarskega prava

Zadnikar, D., 2015. Razumevanje odgovornosti prokurista. Pravna praksa, no. 33, pp. 6 – 8

Zadnikar, D., 2015. Prokurist upokojenec. Pravna praksa, no. 20 – 21, pp. 8 – 9

LANGUAGES

Slovenian, English and Serbian

Law Firm Fatur Menard, l.f., Ltd.

Dunajska cesta 22, SI-1000 Ljubljana

Slovenia

T: +386 (0) 8 200 73 48

F: +386 (0) 8 200 73 49

E: info@fatur-menard.com

2020 © Law Firm Fatur Menard, l.f., Ltd., all rights reserved. | Cookies | Privacy policy